Jaroslav Čupera

~ O MNĚ~

Profesní životopis

1996 – promoce na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně

1996 – 2003 – lékař FN Brno – Bohunice – Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, od roku 1999 ARO tamtéž

2003 – doposud – ARO Nemocnice Ivančice

2003 – založení vlastní homeopatické praxe

Dosažené atestace

2000 – anesteziologie a resuscitace I.stupneň

2004 – anesteziologie a resuscitace II.stupeň

2008 – intenzivní medicína

2004-2005 – absolvován kurz Multidisciplinární léčba bolesti

2012 – Základní kurz akupunktury na NCO NZO v Brně

2014-2015 – Kurz elektrodiagnostiky v celostní medicíně na NCO NZO v Brně

Homeopatie

1995-1996 – základní a nástavbové kurzy homeopatie podle modelu CEDH

1999-2000 – nástavbový kurz homeopatie ukončený získáním Diplomu homeopatické terapie CEDH

1996-2000 – kompletní 4-stupňové kurzy homeopatické terapie podle modelu Rakouské homeopatické společnosti

2010-2011 škola revoluční homeopatie mysli – Sehgalova škola

Účast na seminářích světových homeopatů v ČR ( F. Vermuelen, J. Sherr, W. Taylor )

Přednášková činnost v homeopatii od roku 2003

Lektor CEDH od roku 2005

Aktivní účast na 64. Kongresu LMHI ve Varšavě v r.2009

Aktivní účast na Kongresu ECH ve Vídni 2016

Aktivní účast na Kongresu integrované medicíny v Praze 2016, 2017

Členství

Česká lékařská
komora

Homeopatická lékařská asociace - místopředseda

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP

Redakční tým Světa homeopatie

Subcommittee Politics v ECH

Média